Fläckfritt

Hur värderas resten av fastigheten om entre’n är perfekt? Hur påverkas du som besökare eller hyresgäst?

Kommentera gärna: